16 desember: Arbeid

Dagens tekst er både litt fra SU.no og ting jeghar skrevet selv:

Mye av det som skjer på arbeidsplassene våre er et uttrykk for maktkamp mellom oss som jobber og de som er sjefer. Det er en maktkamp mellom arbeid og kapital, en maktkamp mellom to klasser. Kampen om makta på arbeidsplassene våre handler om å forbedre hverdagen vår.

Vi vil ikke at sjefene skal kunne gjøre hva de vil med oss. Vi vil ikke at de skal få betale oss så lite som mulig. Vi vil ikke at våre rettigheter, lønnsnivå og velferd hele tiden skal bli utsatt for angrep for at sjefene skal kunne berike seg enda mer. SU krever et menneskelig arbeidsliv, arbeid til alle og en sterkere velferdsstat.

Arbeidslivet blir stadig mer brutalt. Presset på oss som jobber øker, vi må springe fortere og jobbe på mer ugunstige tidspunkt. Flere er overarbeida og opplever økt stress press på jobben. Særlig ungdom er en utsatt gruppe som sjefene gjerne gjør som de vil med. De fleste ungdommer er i dag i arbeid, enten fordi de er lærlinger, fordi de trenger å finansiere skole og studier, eller fordi de har starta sin yrkeskarriere. På grunn av manglende erfaring fra arbeidslivet og lite kunnskap om sine rettigheter, blir mange unge arbeidere utnyttet på arbeidsplassene sine. At ungdom kan arbeide mer og betales mindre, uten protester, gjør at bedriftseiere foretrekker å ansette dem for å øke sin profitt. Mange ungdommer er ikke organisert og får derfor liten eller ingen hjelp til å løse konflikter med sjefen. Jobbene man tar som ung har ofte preg av å være midlertidig, mens man venter på å få et skikkelig arbeid, og derfor legger mange lite krefter i å organisere seg eller kjempe for ordentlige forhold på jobben.

Når ungdom blir utnytta på sin egen arbeidsplass, blir de fratatt muligheten til å tjene en skikkelig lønn og ha skikkelige arbeidsvilkår. SU jobber for et menneskelig arbeidsliv, der arbeiderne får ordentlig betalt og bedre arbeidsforhold.

SU krever:

Lovfesta rett til lærlingeplass
At lærlingelønna må være 75 % av en fagarbeiderlønn gjennom hele lærlingeperioden, ikke en progressiv prosentordning som gir lærlingen halvparten av fagarbeiderlønnen.
At elever må få opplæring i rettigheter og plikter i arbeidslivet på skolen.
A det innføres en ungdomsgaranti som sikrer alle ungdommer under 25 år tilbud om jobb, utdanning eller tiltaksplass innen 4 uker.
At det må bli lettere for ungdom å få støtte til å starte egne prosjekter.
At retten til heltidsstillinger må bli lovfestet, og deltidsarbeid skal være en mulighet.
At vi må ha en normalarbeidsdag på 6 timer, slik at vi kan ha en jobb å leve med.
At diskrimineringsvernet i arbeidsmiljøloven må styrkes.

En god start!

DAG 1 i akershus SUs skolestartkampanje:

I dag var jeg med to andre SUere på Strømmen VGS som er en yrkesfagskole med påbygg.

VI vervet 19 personer og det var mange positive. Pga ymse ansatte måtte vi stikke, men fikk beskjed om at vi kunne komme tilbake senere! jeg hørte mange forskjellige historier, noe som er hovedgrunnen til at vi reiser rundt på skoler og snakker med folk! Det var folk som bekreftet mye av det jeg har hørt og trodd: De fleste sier de ikke tror de får læring, stipendet dekker ikke alt og at det ofte blir for mye teori i allmennefag! Folk var veldig enige med oss, og hadde vi hatt mer tid hadde mange fler blitt med!

Derfor gleder jeg meg videre til å besøke skoler de neste ukene.

Kampanjen har 3 hovedpunkter!

1. Lovfesta rett til læringeplass.

2. Mer praksis inn i skolen. Skolen er for mye teoritung.

3. Gratis skole. For det er ikke slik i dag. Allmenn har det gratis (med unntak av noen turer for noen skoler) mens yrkesfagelever må i verste fall betale tusenvis av kroner for utstyr…
SU, med SV er de eneste som er for lovesta rett til læringplass. Høyre og FRp er imot. You know where you belong: To the left!

Gutt og feminist? Javisst!

Jeg er feminist. Rart vil mange si. «Du er gutt, og derfor skal du ikke bry deg om sånt. La damene fikse det selv.» Dette er ting mange guttefeminister blir møtt med. For å svare på det har jeg en ting å si: Det er feil!

Det å være feminist for meg er å annerkjenne at det finnes vesentlige forskjeller i samfunnet idag mellom kjønn, og at kan prege din hverdag. Det er å mene at det ikke er greit at kvinner blir undertrykket. Her er flere harde fakta som gjør at jeg kaller med feminist:

– 52% av jenter i videregående skole synes de er for tjukke
– 69% av alle jenter på ungdomsskolen har blitt kalt hore, ludder eller bitch
– For tenåringsjenter i Europa er anoreksi den tredje største dødsårsaken, etter ulykker og kreft.
– Sexindustrien er verdens tredje største, kun slått av våpen og narkotika
– Kvinner lures og kjøpes til prostitusjon
– 80% av alle voldtektssaker blir henlagt
– Kvinner gjør 75% av alt arbeid i verden
– Kvinner tjener 10% av all lønna i verden
– Kvinner eier 1% av all privat eiendom i verden

For meg er dette så galt som det kan bli. For meg er det uvirkelig å skulle si seg enig i at alt dette er feil, men samtidig si at feminisme er feil, tullete og hvertfall ikke at man kaller seg feminist..

Sosialistisk Ungdom arrangerer feministisk selvforsvarskurs for å styre jenters selvtillit og bygge jenter. SU gjør det også for å lære jenter å sette grenser som man ellers kanskje ville latt noen trå over. Dette er et fantastisk kurs som jeg virkelig annbefaler jenter å være med på. Man trenger ikke å være medlem.

Jenter i dag sliter med skjønnhetstyranihelvette! En industri som tjener fettt på at folk aldri føler seg bra nok. Dette er en syk industri som ødelegger mange. Mange sliter på skolen. Gutter tar ofte mer plass. Det finnes det nok undersøkelse på i skolen. I min egen klasse for det er ca 50/50 i kjønn tok jeg en time notat over hvor mange gutter og jenter som snakket, både når lærer spurte og fritt ellers. Det ble akkuratt slik det var forventet. totalt var det ca 300 guttekommentarer mens det kun var ca 40. Altså en helt sinnsykt stor forskjell. Hvordan føles det for mange jenter i slike settinger? Det kan være demotiverende og man føler at det ikke er noe poeng å si noe som helst, noe som ender med at man gjømmer seg bort. Når gutter også i tillegg blir spurt av lærere blir det vanskelig… Her kommer vår gutters lille aufabe. Vi tar ofte mye plass. Ofte sier man mye, ofte mye mer enn nødvendig. Prøv å gi fra deg noe av den plassen du selv tar til noen andre. Bare ved å gjøre en så enkel ting føler folk seg inkludert, ikke glemt.
For et samfunn hvor menn snakker og dominerer 90% og kvinner 10% DET vil ikke jeg ha!

Så hvorfor er jeg feminist? hvorfor bør alle være feminister?
Jo, fordi alle skal ha de samme rettighetene. Ingen burde akseptere at jenters grenser blir ødelagt hver eneste dag, at overgrep finner sted. Damer skal få ta like stor del som menn. Fordi jeg mener at kvinner skal få betalt like mye som menn (idag kun 85% av menn), og fordi jeg mener det tjener å ha et samfunn hvor alle er representert!

Til de folk som mener at feminisme er inkompetent og ikke hører hjemme i 2010 har jeg en ting å si til:
Les fakta, se dere litt rundt. Bruk hue. Det stemmer ikke.

Sosialistisk Ungdom er på yrkeselevenes side!

Vi i Sosialistisk Ungdom mener at det skal være lovfesta lærlingplass. Vi mener at yrkeselever skal få høyere stipend fordi dagens ordning ikke på langt nær dekker alt utstyr som må kjøpes.  Vi mener dette fordi vi vil forme Norge i en positiv retning. En retning hvor elever blir tatt på alvor. En retning som gjør at vi om 10 år faktisk har yrkespersonell. Heldigvis er det ikke bare kakser i dress på børsen som former samfunnet. Heldigvis er det ikke bare akademikere som holder landet i gang.

Slik det bør være for alle yrkeselever!


Nei, et samfunn trenger praktiske yrkesfaglige folk, og vi i SU tar dem på alvor.Høyre og FrP er imot lovfesta plass til lærlingeplas fordi de mener det vil ødelegge selvskaper at man blir ”tvunget” på med lærlinger. Men hvis vi skal følge denne late og slappe tankegangen ender vi opp som noen slappe blautfisker om 10 år uten marg og bein.  Tenk smart, tenk langsiktig. Tenk solidarisk, et ord høyresia missbruker.

Respekt for yrkesfag!

Å velge seg en yrkesfaglig utdanning har lenge vært å velge å bli systematisk nedprioritert fra start til slutt. For det første er det slik at yrkesfaglige linjer legges ned over hele landet, samtidig som politikere klager over frafallet i den videregående opplæringa. For det andre er stipendene ofte ikke store nok til å dekke alle utgifter, slik at skolen i realiteten ikke er gratis for alle. I tillegg er det slik at tre av ti ikke får mulighet til å fullføre utdanninga si fordi de ikke får tilbud om lærlingplass. Sosialistisk Ungdom mener at dette handler om mangel på respekt for de i Norge som ønsker å gjøre en jobb. Vi krever respekten for yrkesfagene tilbake. Det forutsetter at folk får fullført utdanninga si, at skolen blir gratis for alle og at tilbud bygges opp, ikke ned. Sosialistisk Ungdom krever at retten til lærlingplass lovfestes slik at du faktisk er i stand til å fortsette i full jobb etter endt utdanning. For å oppnå dette ønsker vi oss en omfattende lærlingreform, der både bedrifter og stat betaler inn uavhengig av antallet lærlinger de tar imot. Deretter bør den totale summen omfordeles til de som faktisk tar inn lærlinger. På denne måten kan bedriftene begynne å konkurrere om lærlinger, ikke omvendt slik som vi dessverre ser i dag. Å satse på yrkesfagene er å satse på fremtida. Dette har Sosialistisk Ungdom hatt fokus på lenge. Derfor er vi glade for at kunnskapsminister Kristin Halvorsen nå varsler et kraftig løft for den yrkesrettede utdanningen. Nå forventer vi at ord blir til handling, og vi kommer til å fortsette å mobilisere ungdom i hele landet for å presse gjennom våre krav.